Skip to content

 

Jag heter Håkan Magnusson. 

Denna hemsida är tänkt att ge er en bild av mina kompetenser. Här har jag samlat saker som jag har gjort genom åren men även pågående projekt och idéer. Jag vill ge er en bild av hur jag arbetar och tänker, vilka värderingar och idéer som ligger till grund för mina arbeten – nu och kommande. Sidan kan ses som en inbjudan till er alla att kontakta mig för samarbeten eller uppdrag i olika former.
Kontraster är en sak dikotomi en annan. Kontraster låter oss se världen som den är dikotomin låter oss uppleva världen som

motsättningsfull

 Dikotominerna

                Tillvägagångssätt 

Dikotominerna som möter oss i, teori – praktik, konst – vetenskap och lek – allvar, är alla förödande i relation till områden som jag är verksam inom.

I mitt arbetssätt eller tillvägagångssätt försöker jag fläta begreppen i en och samma fläta.