Skip to content

Institut för Påhitt är en plats för lek med andra, en plats fri från scenkonstens normer. En lekens essä. Där försöket upprepas om och om igen.

En längre tid har jag skissat på att skapa scenkonst i ett format och på
ett sätt som frigör mig från scenkonstens konventioner och hinder.
Detta projekt är starten på att utveckla dessa i full skala.
I projektet  Playing with my self and others  lekar jag scenkonst. Det
kan ses kan ses som en scenkonstens essä, där försöket kommer att
upprepas om och om igen.

” Det var spännande att i efterhand ta del av handlingen som trots sin totalt improviserade struktur ändå kändes ”naturlig”.  Övningen gavmersmak (…) ”

Johan Joelsson

Invitation to current projects…

Playing with myself and others

projektet drivs som en devisingprocess och har egentligen ingen övergripande teori. Jag vill om möjligt vara fri och oberoende och i rörelse mellan olika positioner inom scenkonst och konst. Närmast kanske förhållningssättet kan liknas vid metamodernismens pendelrörelse.

Ifall du är intresserad av att delta i detta projekt, får du gärna skriva och berätta lite om dig själv och varför du vill delta. Därefter kommer vi eventuellt överens om att fortsätta. Min studio är i Malmö men det finns inget som säger projektet bara är där.  

magnusson.h[at]yahoo.com

Det finns mera material och texter kring projektet på min blogg ”Playing  with my self and others”.

unique collection of my father’s photographs
from Sweden 1953-1976