Skip to content
Håkan Magnussons Universum
Håkan Magnussons Universum
Jag har varit verksam inom performance, både som upphovsman, pedagog och som performance artist i andras verk.
Håkan Magnusson

performance becoming with the world

Sisters Academy 2016, Simrishamn. – As visiting artist ‘White Quiet Indian’, in collaboration with Hans Peter Tommila
Då jag själv producerat och undervisat i performance, har jag sökt efter ett annat begrepp, som bättre beskriver mina idéer om ett alternativ till teater. Jag tycker att jag har funnit det  …Påhitt
'Re:cut' in collaboration with Elias Björn, Bergen 2017
‘Re:cut’ in collaboration with Elias Björn, Bergen 2017

Mysterious Gift from the Sky” 2015 Produced together with  Hans Peter Tommila.

Live improvised noise music by CAM.

Film: De Nye Vokse (Jonas Bræmer-Jensen and Simon Anker-Larsen).

 

 

 

Performance

Då jag själv producerat och undervisat i performance, har jag sökt efter ett annat begrepp, som bättre beskriver mina idéer om ett alternativ till teater. Jag tycker att jag har funnit det i begreppet
Påhitt.
Jag tycker att det begreppet bättre fångar vad jag försöker göra i mina egna arbeten.
Påhitt är för mig fullständigt öppet begrepp somingen kan säga sig äga.

 

 

 

Vi kan alla

… känna igen oss i repliken – ”Vi hittar på något”. Det är
inte möjligt att beskriva exakt vad det betyder eller ska innehålla. Det är dock möjligt att i efterhand och i relation till dess kontext söka referenser i mer etablerade begrepp. Främst görs det utanför den etablerade teatertradition som vi ser mest av på våra scener. Det betyder att inom påhitt finner vi spår från – happening, performance, immersive -teater, postdramatisk teater och andra samtida scenkonstyttringar.
Set Design  –o-  (human) Design
Immersive Spaces  -o-  Costumes

Min förståelse av scenografi är kopplad till relationen mellan

kropp – rum – förlopp

Scenografi och kostym till “Drömspelet” med Keve Hjelm – 1992

 
 
 
I min magisteruppsats ”En scenografs reflektioner över sina kunskaper och drivkrafter” från Södertörns högskola, utvecklar jag tankar kring hur min kunskap kring scenografi har byggts upp. Genom att försöka besvara frågan ”Vad är scenografi?” kommer jag bland annat fram till att… 

”Scenografen använder kunskaper och färdigheter från teoretisk – vetenskaplig kunskap – Episteme, även om den inte har en framträdande roll i arbetet. En annan form är, praktisk – produktiv kunskap – Techne. Den har en dominerande roll då den förknippas med det synliga estetiska resultatet, vilket är det finala beviset för scenografin. I min framställning hävdar jag dock, att den tredje formen, praktisk klokskap – Fronesis, är den som styr de övriga två i arbetet med scenografi. Den är tätt sammanvävd med syfte och mål för föreställningen och berör etik och moral. Den leder scenografens arbete genom att avgöra när mina insatser skall ske, i vilken omfattning och med vilka medel jag genomför mitt arbetet. Fronesis är kunskapen som rytmiserar min process. Jag har utgått från Bengt Gustavsson och hans indelning i tre olika kunskapsformer. Han hänvisar till att hans utgångspunkt är Aristoteles och det som han skriver i Den Nichomakiska etiken

Hela uppsatsen finns att hämta >>  her

 

 

Ett förlopp utspelar sig i tid och rum.

Det är detta Jag formger rumsligt,

men även kroppsligt
som scenograf,

oavsett kontext.

Som scenograf och kostymdesigner har Jag arbetat i olika sammanhang, såväl med uppdrag som med egna projekt. I huvudsak har Jag arbetat inom scenkonst och i utställningssammanhang. Jag har en examen i teaterscenografi från Dramatiska Institutet i Stockholm samt studier i utställningsdesign på Linköpings universitet.
Med egna erfarenheter som aktör, från bland annat Institutet för scenkonst och Laban dans,
ser jag mig själv som en scenograf med stor förståelse för de som deltar på scen eller som publik.
Min scenografi är inte arkitektonisk snarare kroppsnära och utforskande av relationen mellan scen och salong.

Utställningsdesign Kulturen i Lund “Märk väl” – 2009

” så fungerar världen för förklararna som fått allt förklarat för sig “

Jacques Ranciére.

Link
Devising

Devising

Link
ART

ART

Link
Påhitt

Påhitt

Link
Fronesis

Fronesis

I mitt arbete rör jag mig mellan skiss, modell och fullskaliga laborationer på ett fritt sätt och har inga problem att blanda olika skalor. Jag väljer ofta att arbeta med enkla material moch platsspecifika miljöer.

Pedagogy Art Mina pedagogiska arbeten har karaktären av öppna processer och förlopp med en stark koppling till helheter, så som, till exempel scenkonst eller annan rumslig kulturproduktion.

Master i Teaterpedagogik Metropol Danmark undevisning i Devising
Master i Teaterpedagogik Metropol Danmark undevisning i Devising
Dessa processer är till sin natur oförutsägbara och svåra att helt överblicka. Det antar mera formen av ett ständigt undersökande och utforskande. Detta kan kännas förvirrande och ofärdigt.
Då är det viktigt att våga riskera ett misslyckande, i meningen, ”det blev inte som vi tänkt oss”. I misslyckandet ligger möjligheten att finna ny kunskap men även att stärka den redan erövrade.
Detta åstadkommer vi tillsammans genom att vara nyfikna och våga möta Jag mitt arbete använder Jag tekniker och metoder som är inspirerade av leken, Reggio Emilia pedagogiken, devising, view points, drama och designteori.
Scenproduktion Malmö teaterproduktionskursen
Scenproduktion Malmö teaterproduktionskursen

Jag har studier i teaterpedagogik och drama teater och tillämpad teater och praktisk kunskap samt ett års studier i högskolepedagogik.

I alla dessa utbildningar har jag fokuserat mitt skrivande kring kreativa och osäkra processer.
Titeln på min master uppsats i teaterpedagogik är

Serendipitet i det pedagogiska arbetet, Den emanciperade scenproduktionsstudenten: ett påhitt!
I övrigt se mitt cv.
Estetkongress i Drammen Norge Ws med estetlärare
Estetkongress i Drammen Norge Ws med estetlärare
Håkan Magnussons Universum

Fine Arts and Photos

 
 
to answer the initial question:

what is art? 

 
 
…art could (but might not) be simply doing art,
whatever that is, as long as it can`t be identified.

Allan Kaprow

Håkan Magnussons Universum
Håkan Magnussons Universum
Håkan Magnussons Universum
Håkan Magnussons Universum

måleri painting

flatbitning flat(binding)

Håkan Magnussons Universum

 

Jag rör mig mellan måleri, grafik, foto, stop motion och installationer.

Några exempel på de teknikerna visas här nedan.

Håkan Magnussons Universum

monotypi monotype

torrnål dry point

Håkan Magnussons Universum

 OO,,,

*…”:* 

Håkan Magnussons Universum
Håkan Magnussons Universum
Håkan Magnussons Universum
Håkan Magnussons Universum
Håkan Magnussons Universum
Håkan Magnussons Universum
Håkan Magnussons Universum

 

 

 

 

 

 

… to be continued*